اجرای سنگ بدنه و کف

اجرای پروژه ی سنگ بدنه و کف عباس آباد

موقعیت : عباس آباد

کارفرما : آقای مهندس خلیلی

مهندس اجرا : آقای مهندس رضوی

نوع سنگ : سفید بیانکو و لاشتر

تامین سنگ : آقای مهندس ابن شهید

با دکمه های زیر به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
مطالب مرتبط