میز بار سنگ پرتقالی

اجرای میز بار با سنگ پرتقالی

موقعیت : نوشهر

کارفرما : پیشگاهی

نوع سنگ : مرمر پرتقالی

توضیحات : به دلیل خواسته کارفرما لبه های کار فارسی نشده و به صورت نرساب اجرا شده است.

با دکمه های زیر به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
مطالب مرتبط